انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر سید محمد مهدوی
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922015 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:md_niaki@yahoo.com
 گروه آموزشی             قلب کودکان
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی             فوق تخصص قلب کودکان